Länkar

Fler länkar är på väg


Föreningar

Svenska Deguföreningen

Svenska Gerbilföreningen - Svenska Gerbilföreningens hemsida


Degu sidor

Degutopia - Brittisk degu sida

 


Gerbil/degu uppfödare

Kristallens Smådjursuppfödning

 


 

Övriga sidor

Zoonen.com - Djurforum

Jordbruksverket - Här står bland annat djurhållningsföreskrifter

Fäboden - Billig och bra djuraffär utanför Uppsala

Gnagarna - Bra pappersrör till våra smådjur

Ifokus - forum för både gerbiler och degus